Necháte si převést váš družstevní byt do vlastnictví?        

 Aneb jak probíhá převod družstevního bytu do vlastnictví člena družstva

Tím to článkem odpovídám na některé dotazy mých klientů, zejména straších lidí, kteří mají obavy ze změny vlastnictví a jen málo se orientují se v problematice a možnostech toho kterého vlastnictví bytu a mechanismu převodu do osobního vlastnictví.

 

Při rozhodování o převodu myslete především na budoucí situace ve vašem životě. Pro převod do osobního vlastnictví hovoří to, že družstevní byt není váš, že jste pouze nájemníci družstva, tudíž vlastníte pouze klíče od bytu. Částka, kterou člověk investuje do bydlení, je natolik významná, že by se neměl vzdát práva budoucího nakládání s ním.

 • Může se stát, že budete potřebovat větší, nebo naopak menší byt, budete se chtít stěhovat za prací, partnerem apod. V neposlední řadě myslete i na dědictví apod. Vlastnictvím bytu získáte značnou svobodu v rozhodování.
 • Byt v osobním vlastnictví je lépe obchodovatelný na trhu, protože jím kupující může bance ručit za poskytnutí úvěru na koupi takovéhoto bytu. Navíc cena bytu v osobním vlastnictví je cca o 20% vyšší, než cena družstevního bytu.
 • Byt v osobním vlastnictví dává větší jistotu a přehled v kontrole nad všemi vynaloženými prostředky (placení příspěvků do fondu oprav a hospodaření s nimi)
 • Zápisem vlastnických práv bytové jednotky do katastru nemovitostí získáte větší právní jistotu a možnost kontrolovat, kdo vlastně v domě bydlí.

 

Jak to všechno probíhá

 • Záleží plně na členské schůzi, zda vám převod bytu do osobního vlastnictví povolí. K tomu postačí nadpoloviční většina přítomných členů usnášeníschopné schůze. Ideální stav je, když se k převodu rozhodnou všichni členové družstva. Sníží se tím administrativa a náklady potřebné na celý proces se rozloží mezi jednotlivé členy. Nebo se mohou náklady pokrýt z družstevního fondu – to je opět v pravomoci členské schůze, jak rozhodne.
 • Za postup a převod bytů do osobního vlastnictví zodpovídá představenstvo družstva. Potřebné materiály zajistí prostřednictvím firmy, která v současné době dělá správu domu, nebo najme za smluvní cenu někoho, kdo se převody družstevních bytu do osobního vlastnictví zabývá.
 • Žádosti o převod se podávají písemně (vzory má zpravidla k dispozici správcovská firma)

 

 1. Bude potřeba celý dům rozdělit na bytové jednotky. To znamená celý dům precizně zaměřit včetně všech bytových jednotek, nebytových prostorů k bytům, společných nebytových prostor a vymezit společné části domu.(K tomu může z velké části posloužit projektová dokumentace, která je uložena u správce domu nebo v archivu příslušného stavebního úřadu). Na základě těchto měření zpracovatel vyhotoví dokument, který se nazývá Prohlášení vlastníka.
 2. Toto Prohlášení vlastníka se podává na vklad  zápisu změn do katastru nemovitostí. Jakmile je vklad Prohlášení zapsán, můžete v evidenci nemovitostí vidět jednotlivý dům a všechny bytové jednotky v něm. Bytový dům včetně jednotek je však stále ještě ve vlastnictví bytového družstva.
 3. Nyní můžeme přistoupit k sepisu smluv o převodu bytu do vlastnictví člena družstva. Účastníkem této smlouvy je žadatel (člen družstva) a bytové družstvo. Ke každé takto uzavřené smlouvě se vyhotovuje návrh na vklad do katastru nemovitostí a vše se opět podává k zápisu vlastnických práv na katastrální úřad. Skutečným vlastníkem bytu budete až po tomto zápisu v katastru nemovitostí.
 4. Zakládá se společenství vlastníků jednotek ( SVJ) – což je zákonnou povinností. SVJ je právnickou osobou, kterou zakládají jednotliví vlastníci bytových jednotek za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Zakládá se přijetím Stanov a vznikne zápisem do veřejného rejstříku, konkrétně do Rejstříku společenství vlastníků.
 5. Likvidace původního družstva. Tento krok je zcela logický, neboť jestliže se k převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví rozhodli všichni členové družstva, je jeho existence již zbytečná. Likvidaci by měl provést zkušený likvidátor.

 

Pomohl vám článek? Budu ráda za váš názor. Potřebujete více informací? Potřebujete pomoci s prodejem bytu? Napište mi, nebo zavolejte a společně najdeme cestu.

Vaše

 

Marie Kadlecová

Realitní makléř

tel.: 602 106 436

 

marie@mariekadlecova.cz

 

www.mariekadlecova.cz  www.rkreal.cz